3 Daagse Bevrijdingsconferentie

Thema: de winti/afgoderij ontmaskerd door Gods Woord

Een leven in vrijheid met Jezus Christus

“This is a wake-up call.”

Een Conferentie over Bevrijding van de Winti en Afgoderij

In 2. Kor.1:10 zegt het Woord: “En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen: op Hem hebben wij onze hoop gevestigd, dat Hij ons verder verlossen zal.”

Is het niet merkwaardig dat het Woord verlossen tot drie keer terugkomt in deze tekst? Zal God er niet het belang van verlossing mee willen aangeven? Waarvan moeten wij worden verlost, waarom moeten wij worden verlost en verder verlost worden?

Velen hebben, voordat zij tot geloof en bekering kwamen, deelgenomen aan Winti praktijken of hebben één of andere vorm van Afgoderij bedreven. Dit heeft geestelijke gebondenheid teweeg gebracht waarmee men nu nog, in bekeerde staat, worstelt. Zolang u niet bent bevrijd van uw verleden kan uw heden niet vrij zijn en zult u blijven worstelen met demonische overheersing. Reken af met uw verleden om verder te kunnen groeien in en met God!

Luc. 4: 18-21 Daar zegt het Woord over Jezus Christus: “De Geest des Heren is op Mij daarom dat Hij Mij gezalfd heeft om aan armen het Evangelie te brengen, om gevangenen loslating te verkondigen………………vrijheid”

Wat is de geestelijke achtergrond van Winti en afgoderij en hoe kunt u vrijkomen van deze gebondenheid?

Wat is het leven dat God voor u heeft bedoeld. Waarvoor bent u door de Vader getrokken tot de Zoon? Leer om vrij te zijn, want u bent geroepen om vrij te zijn!

Drie Dagen waarin u door de schrijver van het boek “De winti ontmaskerd door Gods Woord” Apostel A. Bakaman wordt meegenomen in het Woord van God om de achtergronden, gevaren en werking van de Winticultus en Afgodenverering bloot te leggen..Drie dagen vol openbaringen en gericht gebed voor uw bevrijding.

Aanmelden voor de conferentie:

Ik geef me op voor de conferentie en stuur mij een aanmeldingsformulier.

Uw naam *

Uw adres *

Postcode *

Woonplaats *

Uw Email *

Uw Telefoonnummer *