ABC CRUSADE

Jezus Christus gaf ons in Math. 28 de grote opdracht om de gehele wereld =-=-in te trekken om alle volken tot Zijn discipelen te maken en hen te leren al wat Hij geboden heeft.

Als kinderen van de Allerhoogste God erkennen wij hoe belangrijk het is om de gave Gods te delen met Zijn volk. God heeft ons een gave gegeven en alle gave die God schenkt is goed en is tot opbouw van het lichaam van Christus. We mogen het niet voor onszelf behouden, maar moeten het delen met anderen. Daarom trekken wij er op uit om de kennis die God ons heeft gegeven te delen.

Dit jaar zullen we naast Suriname en Frans Guyana ook de benedenwindse eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao) van de Nederlandse Antillen bezoeken. Tijdens onze bezoek aan deze eilanden zullen er in samenwerking met plaatselijke gemeentes, verschillende seminars en campagnes worden georganiseerd.