Oproep tot bekering
Als God Zijn woord zend en deze doet waartoe het gezonden is, dan volgt na de prediking een oproep tot gebed. In de oproep tot gebed worden, zij die nog niet tot het geloof zijn gekomen, uitgenodigd tot Gods heil.

De oproep wordt gedaan om Jezus te leren kennen als je persoonlijke Redder en Verlosser.

We achten het zeer belangrijk dat mensen Jezus leren kennen als hun Redder en Verlosser, omdat we geloven dat Jezus alleen de mens redding van de ziel, rust, vrede, liefde en blijdschap kan schenken. Zonder Hem is dit allen niet mogelijk

Gebed
Na de oproep tot gebed (of tijdens) wordt ook de oproep gedaan aan zij die zijn gekomen met de bede op hun hart voor speciaal gebed. Wij geloven dat door de werking van de Heilige Geest, in zij die bedienen, er gebeden kan worden voor redding, genezing, bevrijding en alles waar wij als gelovigen mee kunnen zitten.

Door de werking van Gods Geest zegt het woord in Marc. 15 zullen boze geesten uitgedreven worden en zal op zieken de handen worden gelegd zij zullen genezen. Alles is mogelijk door het gebed, omdat het gebed van een rechtvaardige veel vermag omdat er kracht aan wordt verleend.

De collecte
Tijdens de diensten worden er twee collectes opgehaald. De collectes dienen als financiële ondersteuning van het gemeentewerk en het zendingswerk. De collectes zijn vrijwillig, maar wel noodzakelijk om het werk wat wij doen in stand te houden.

 

DVD's bestellen - Kerkdiensten / Seminars / Doopdiensten