Bouw Gemeente Dja Wi De

Stichting Zending en Vormingscentrum Dja Wi De, dochter gemeente van Volle Evangelie Mosterdzaad Internationaal is een kerkelijke organisatie die in het leven geroepen is om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen als middel tot redding voor de mens. Met als uitgangspunt de jongeren van Suriname te ondersteunen en te begeleiden in hun ontwikkeling.

Voor Surinaamse jongeren liggen kansen niet altijd voor het oprapen.  En bij gebrek aan kansen in de maatschappij is er altijd een groep die tussen wal en schip belandt. Zeker voor hen die niet op naasten kunnen terugvallen ligt dit gevaar constant op de loer.

Juist voor deze jongeren bouwt Mosterdzaad Ministries International sinds 2009 aan een activiteiten- en  jongerencentrum gelegen aan de Ramboetangstraat 4-6 te Paramaribo Suriname.  Het centrum wordt een centrale ontmoetingsplaats,  die toegankelijk is voor alle jeugdgroepen van de Surinaamse samenleving.  Er komt ruimte  voor onderwijs, vorming en ontwikkeling. Door gedegen en adequate begeleiding kan een positieve verandering teweeg gebracht worden in de levensbeschouwing van deze jongeren.

Zij zijn immers de Toekomst!

Als jongeren denken dat het leven ze niets te bieden heeft, zullen zij zich er ook niet voor inzetten om hun leven tot een succes te maken. Daarom heeft de Stichting met de bouw van dit centrum onderstaande als doelstellingen:

  • Het op niet-commerciële basis verzorgen van activiteiten en faciliteiten voor jeugdigen en ouderen van dagen
  • Betrekken van jongeren, in het bijzonder randgroepjongeren bij de organisatie en het ontwikkelen van projecten die leiden tot maatschappelijke positieverbetering
  • Bijdragen aan de geestelijke en maatschappelijke ontwikkeling van de jeugd

 

 

De faciliteiten die de stichting wil realiseren zijn onder andere:

  • Naschoolse opvang
  • Vaardigheidstrainingen

Technische leerplaatsen

  • Naaiatelier
  • Vorming en vrijetijdsbesteding
  • Muzieklessen, audio en video trainingen
  • Sport & recreatie
  • Huishoudelijke vaardigheden

 

Het centrum moet toegankelijk zijn voor alle jeugdgroepen van de samenleving. Van arm tot rijk moet zich op hun gemak en veilig voelen in het centrum. Het centrum en haar faciliteiten zullen gefaseerd tot stand worden gebracht. Momenteel richt de stichting zich op het realiseren van het kerkcentrum om zich daarna te richten op de realisatie van het jongerencentrum.

De stichting zal door middel van de aangeboden faciliteiten, onderwijs en sociale aandacht bijdragen aan goede geestelijke gezondheid als aan gezonde maatschappelijke ontwikkeling.

Door de jaren heen hebben  we in het bouwproces vele tegenslagen meegemaakt. Maar dankzij de Here Jezus en de liefde voor het doel gaan we gestaagd verder. Met als doel om het centrum in zijn geheel medio oktober 2019 af te hebben. Overigens doen wij dit uit eigen middelen en donaties van derden.

Ondersteun en bouw mee!

Voelt u zich geroepen en verenigd met dit doel en wilt u mee helpen bouwen aan het Vormingscentrum dan kunt u uw bijdrage schenken op rekeningnummer NL38INGB0008035301 o.v.v. Bouw Dja Wi De of op rekeningnummer Hakrinkbank nr. 267867689 o.v.v. Bouw Dja Wi De – SRD spaarrekening.

De moedergemeente Volle Evangelie Gemeente Mosterdzaad International Reg. Nr 7188 is gevestigd in:

Amsterdam – Hettenheuvelweg 8-10, 1101 BN
Telefoonnummer: 020-416 7117
Website: www.777mzdinter.com

Nadere informatie kunt u inwinnen bij de administratie van de stichting te bereiken op telefoonnummer:

020 – 416 7117

Ontzettend bedankt voor uw steun. Mede dankzij uw bijdrage kunnen wij de bouw voortzetten.

Gods rijkste zegen toegewenst !

Namens de voorzitter van de stichting

Dhr. A. Bakaman