Donatie

Anbi en Zending

Met ingang van 1 januari 2008 zijn wij aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn. Om in aanmerking te komen voor een ANBI-beschikking moeten organisaties aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden beogen vooral de transparantie van een instelling. We leggen u graag uit waar uw gift naar toe gaat. We voldoen dan ook graag aan de ANBI-voorwaarden. Hieronder vindt u een aantal zaken terug waar u als giftgever in geïnteresseerd zou kunnen zijn en die ANBI van ons vereist. Meer informatie over de ANBI-beschikking en het aftrekken van giften kunt u vinden via www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl

Algemeen Statutaire naam: STICHTING EVANGELISCH CENTRUM MOSTERDZAAD INTERNATIONAAL (ook bekend als Stichting Volle Evangelie Gemeente Mosterdzaad Int. ) RSIN / fiscaal nummer: 805322723

Contactgegevens:
Postadres: Postbus 12136, 1100 AC Amsterdam
E-mailadres: info@777mzdinter.com
Doelstelling Stichting EC Mosterdzaad Int. stelt zich ten doel het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus.

 

In het kader van de privacy wetgeving gaan wij heel zorgvuldig met uw gegevens om en deze worden daarom niet aan derden verstrekt.

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk door een ondertekende brief te sturen naar Postbus 12136, 1100 AC Amsterdam z.o. of te faxen naar 020-4167118