Kinderclub

Kinderclub

Onze Missie: Dat de kinderen hun relatie met Christus intiemer en dat hun geloof door beproeving gelouterd wordt. Het is nodig dat onze kinderen weten en kennen “Wie hun GOD” is. Zodat zij ook kunnen komen tot die conclusie zoals staat geschreven in Hebr. “Om uw WIL o God te doen”. Het is niet alleen voor ons belangrijk maar voor hen is het van levensbelang. Zij hebben immers nog een leven voor zich. Wat ze zullen worden en hoe ze zullen denken morgen, hangt volkomen af van wat wij in ze stoppen.

Leeftijd catagorie: 5 – 12 jaar

KINDERCLUB
Onze missie

Dat de kinderen hun relatie met Christus intiemer en dat hun geloof door beproeving gelouterd wordt. Het is nodig dat onze kinderen weten en kennen wie hun GOD is. Zodat zij ook kunnen komen tot die conclusie zoals staat geschreven in Hebr. Om uw WIL o God te doen. Het is niet alleen voor ons belangrijk maar voor hen is het van levensbelang. Zij hebben immers nog een leven voor zich. Wat ze zullen worden en hoe ze zullen denken morgen, hangt volkomen af van wat wij in ze stoppen.

God zei aan de Isralieten je moet je kinderen en kleinkinderen vertellen over mij en de grote daden die IK onder jullie gedaan hebt. Bij jou ingaan en jou uitgaan. Je moet een afdruk van MIJN grootheid maken op hun ziel.

Kortom deze kinderen moeten zich gaan bekeren en een geheiligd leven gaan leiden met Christus.

Hier willen wij als club dan deel van uit maken.

Wij hebben ze maar een deel van de tijd bij ons. Deze tijd willen we daarom heel nuttig besteden.


AANKOMENDE ACTIVITEITEN