Informatie Lezing

Leven in vrijheid met Jezus Christus.”

Met genoegen nodigen wij u uit voor een lezing, met als thema “Onze afkomst is heden ons probleem’’ De lezing is gespitst op de bevrijdingsbediening van Jezus Christus (Lucas 4:18-19).

Bevrijding is niet altijd een geliefd onderwerp binnen de christelijke gemeenschap, maar als wij kijken naar hoeveel mensen nog onder het juk van de satan leven in de gemeente Gods, dan kunnen wij niet anders concluderen dan dat bevrijding noodzakelijk is.

De Here heeft Apostel A. Bakaman, gezegend en gezalfd met kennis van de bevrijdingsbediening en hij heeft de opdracht gekregen deze kennis te delen met een ieder die hier meer van zou willen weten.

Apostel A. Bakaman stelt zich beschikbaar aan het lichaam van Christus, want alle gaven zijn gegeven tot opbouw van het lichaam van Christus en tot welzijn van allen (1 Kor. 12:4).

Speciaal voor leiders en voorgangers is de lezing op vrijdag 8 maart 2019 van 19:00 – 21:00 uur.

Voor een ieder die strijd ervaren in hun geestelijk leven en/ of aanvallen te verduren hebben, wordt dezelfde lezing gehouden op zaterdag 16 maart 2019, van 19.00 – 21.00 uur

 

 

 

U kunt u aanmelden via onderstaande