Voorganger Apostel A. Bakaman

Voorganger: Apostel A. Bakaman heeft door zijn achtergrond en jeugd veel meegemaakt, waardoor hij nu een bruikbaar instrument is in Gods handen. Hij zag hoe de duivel zijn familie terroriseerde en één voor één de dood in joeg.

Vanaf zijn bekering heeft hij de Here één belofte gedaan: “dat hij Hem zou dienen tot zijn laatste adem en dat hij de werken van de duivel zal vernietigen overal waar hij komt”.

Hij is voorganger van de V.E.G. Mosterzaad Int. Ministries in Amsterdam. In november 1994 is hij gezalfd tot Evangelist, in december 1995 werd de gemeente ingericht. In februari 1999 werd hij gezalfd tot Herder en in 2002 tot Apostel. De gemeente heeft naast Amsterdam nu afdelingen in Lelystad, Suriname, Frans Guyana (Cayenne en Maripasoula), Spanje en Curaçao.

Als geroepen uitverkorene heeft de Here hem gezegend met de vijfvoudige bediening, waardoor hij op elk terrein in het koninkrijk van onze Here Jezus Christus werkzaam is. Hierdoor hebben velen het evangelie mogen ontvangen en zijn er ook velen vrij gezet in de naam van Jezus.